White paper artikel: Het Belang van Corporate Wellbeing in een VUCA Wereld.

Published maart 22, 2024

Inleiding

Isabelle Hoebrechts schreef er reeds een eerste boek over, 8 jaar geleden, “beslissen in de VUCA wereld” en hoe we in een wereld die steeds complexer en onvoorspelbaarder wordt, ons brein best in de juiste richting ontwikkelen? Het belang wordt hiervan steeds duidelijker als we willen gaan voor een maatschappij en bedrijfscultuur waar “corporate wellbeing” de norm zal zijn.
Corporate wellbeing omvat verschillende deeldomeinen, waaronder:

 1. Financieel welzijn
 2. Sociaal welzijn
 3. Mentaal welzijn
 4. Fysiek welzijn
 5. Digitaal welzijn

Deze white paper onderzoekt het belang van corporate wellbeing in een VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) wereld en biedt inzichten en aanbevelingen voor organisaties om een cultuur van welzijn te bevorderen. Dat zullen we ook doen tijdens ons Corporate Wellbeing Conference op 27 juni 2024.

www.Workbeats.be

 1. De Betekenis en WHY van Corporate Wellbeing
 2. Het Belang van Corporate Wellbeing
 3. Aanbevelingen voor Organisaties
 4. Het Belang van Cultuurtransformatie
 5. Het Belang van Prefontrale cortex
 6. Conclusie

De Betekenis en WHY van Corporate Wellbeing

Financieel Welzijn

Financieel welzijn verwijst naar het vermogen van individuen om financiële stress te beheersen en te voorkomen. Het is belangrijk omdat financiële problemen een grote bron van stress kunnen zijn en een negatieve invloed kunnen hebben op de productiviteit en het welzijn van medewerkers. Door financiële educatie en ondersteuning te bieden, kunnen organisaties het financieel welzijn van hun medewerkers verbeteren en hun stressniveaus verminderen.

Mentaal Welzijn

Mentaal welzijn verwijst naar het vermogen van individuen om emotioneel evenwicht te behouden en effectief om te gaan met stress en uitdagingen. Het is belangrijk omdat mentale gezondheidsproblemen zoals angst en depressie een aanzienlijke impact kunnen hebben op het functioneren en de productiviteit op het werk. Door mentale gezondheidsprogramma’s en ondersteuning te bieden, kunnen organisaties het mentale welzijn van hun medewerkers bevorderen en psychische problemen voorkomen.

Digitaal Welzijn

Digitaal welzijn verwijst naar het gezonde gebruik van technologie en digitale hulpmiddelen, evenals het behoud van een gezonde balans tussen online en offline activiteiten. Het is belangrijk omdat overmatig gebruik van technologie kan leiden tot stress, burn-out en andere gezondheidsproblemen. Door bewustwording te creëren over digitaal welzijn en richtlijnen voor gezond technologiegebruik te implementeren, kunnen organisaties het digitale welzijn van hun medewerkers bevorderen.

Sociaal Welzijn

Sociaal welzijn gaat over het creëren van een ondersteunende en inclusieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en verbonden voelen. Het is belangrijk omdat sociale steun en verbondenheid essentieel zijn voor het welzijn en de veerkracht van medewerkers. Door teambuildingactiviteiten, mentoring-programma’s en een open communicatie-cultuur te bevorderen, kunnen organisaties het sociale welzijn van hun medewerkers versterken.

Fysiek Welzijn

Fysiek welzijn omvat de gezondheid en het welzijn van het lichaam, inclusief aspecten zoals voeding, lichaamsbeweging en slaap. Het is belangrijk omdat een goede fysieke gezondheid de algehele welzijn en productiviteit van medewerkers bevordert. Door gezondheidsbevorderende initiatieven zoals fitnessprogramma’s, ergonomische werkplekken en gezonde maaltijden aan te bieden, kunnen organisaties het fysieke welzijn van hun medewerkers ondersteunen. Maar dit alleen is dus niet voldoende in een holistische aanpak.

Het Belang van Corporate Wellbeing

1. Preventie boven Curatie:

In plaats van te wachten tot medewerkers ziek worden, is het essentieel om preventieve maatregelen te nemen om hun welzijn te bevorderen. Dit kan variëren van het aanbieden van gezondheidsprogramma’s en stressmanagementbegeleiding, tot het creëren van een ondersteunende werkomgeving die de balans op verschillende vlakken van welzijn bevordert.

2. Gedeelde Verantwoordelijkheid:

Corporate wellbeing is een gedeelde verantwoordelijkheid die rust op de schouders van de overheid, organisaties, leidinggevenden en individuen. Het is cruciaal dat alle belanghebbenden samenwerken om een cultuur van welzijn te creëren waarin medewerkers gedijen.

3. Het Belang van Emotionele Intelligentie:

Emotionele intelligentie speelt een cruciale rol in corporate wellbeing. Leiders en medewerkers zullen dus best in staat zijn om emoties te herkennen, te begrijpen en effectief te reguleren om veerkrachtiger te worden in een snel veranderende omgeving, voor hunzelf en hun team.

4. De Rol van “AI” en Verbindend Transparant Leiderschap:

Kunstmatige intelligentie (AI) kan een waardevol instrument zijn om het welzijn van medewerkers te verbeteren door middel van gegevensanalyse en het identificeren van trends en patronen in gedrag en welzijn. Verbindend transparant leiderschap is ook essentieel voor het creëren van een cultuur van vertrouwen en betrokkenheid.

Aanbevelingen voor Organisaties

1. Ontwikkel een Holistische Benadering: 
Organisaties beseffen meer en meer dat een holistische benadering van wellbeing van zeer groot belang is. Omarm alle aspecten van het welzijn van medewerkers: van fysieke gezondheid tot emotioneel welbevinden.
2. Investeer in Opleiding en Ontwikkeling constant: 
Door te investeren in training, supervisie, coaching, begeleiding en ontwikkelingsprogramma’s kunnen organisaties de emotionele intelligentie en veerkracht van hun medewerkers versterken.
3. Creëer een Ondersteunende Cultuur: 
Organisaties beseffen best dat een ondersteunende cultuur bevorderen waarin open communicatie, flexibiliteit en empowerment worden aangemoedigd van cruciaal belang zal zijn.
4. Maak Gebruik van Technologie: 
Technologie, zoals AI en gegevensanalyse, kan worden gebruikt om het welzijn van medewerkers te verbeteren door inzicht te bieden in hun behoeften en gedrag. Meten is weten, maar er zal dan ook best nadien tot actie overgegaan worden.

Het Belang van Cultuurtransformatie

Een cultuurtransformatie is essentieel om een omgeving te creëren waarin corporate wellbeing gedijt. Dit omvat het bevorderen van een cultuur van openheid, ondersteuning en respect voor het welzijn van medewerkers. Organisaties staan voor de uitdaging, een cultuur van vertrouwen en betrokkenheid te creëren waarin medewerkers zich vrij voelen om hun behoeften en uitdagingen te delen, en waarin er ruimte is voor flexibiliteit, innovatie en groei.

Oplossingen voor cultuurtransformatie

1.Leiderschap en Voorbeeldgedrag

Leiders beseffen meer en meer, dat het belang van corporate wellbeing erkennen en voorbeeldgedrag tonen door zelf actief deel te nemen aan welzijnsinitiatieven en een ondersteunende en inclusieve cultuur te bevorderen van groot belang is.

2. Training en Ontwikkeling

Organisaties investeren best veel meer in training en ontwikkelingsprogramma’s om leiders en medewerkers bewust te maken van het belang van corporate wellbeing en hen de vaardigheden te bieden om een welzijnsgerichte cultuur te bevorderen.

3. Communicatie en Betrokkenheid

Open communicatie en betrokkenheid zijn essentieel voor het opbouwen van een sterke welzijnscultuur. Organisaties staan voor de uitdaging dat regelmatig communiceren over welzijnsinitiatieven en medewerkers betrekken bij het besluitvormingsproces een noodzaak is.

4. Evaluatie en Feedback

Het is belangrijk om regelmatig de effectiviteit van welzijnsinitiatieven te evalueren en feedback van medewerkers te verzamelen om te zorgen voor voortdurende verbetering en aanpassing aan de behoeften van de organisatie. Maar nog belangrijker is er ook daarna echt iets mee te doen.

Belangrijkheid van het ontwikkelen van onze Prefrontale cortex als men CORPORATE WELLBEING wil verruimen?

Laten we dieper ingaan op het belang van het activeren van onze prefrontale cortex en hoe dit leidt tot betere besluitvorming, veerkracht en een effectieve aanpassing aan veranderingen van ons gedrag.

1. Prefrontale Cortex en Besluitvorming

De prefrontale cortex, met name de frontale kwab, is verantwoordelijk voor hogere cognitieve functies, waaronder planning, redeneren, probleemoplossing en het nemen van beslissingen. Wanneer we onze prefrontale cortex activeren, zijn we beter in staat om informatie te analyseren, de mogelijke gevolgen van verschillende keuzes te evalueren en weloverwogen beslissingen te nemen. Dit is van cruciaal belang in de zakelijke context, waar beslissingen vaak complex en impactvol zijn.

2. Aanpassingsvermogen en Emotieregulering

Een goed ontwikkelde prefrontale cortex stelt ons in staat om effectief om te gaan met veranderingen en stressvolle situaties. Aanpassingsvermogen is het vermogen om flexibel te reageren op veranderingen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Emotieregulering stelt ons in staat om onze emoties te beheersen en rationeel te blijven in stressvolle situaties, wat essentieel is voor het nemen van goede beslissingen en het handhaven van een positieve werkomgeving.

3. Nieuwsgierigheid en Gedragsverandering

Het stimuleren van nieuwsgierigheid en het streven naar voortdurende persoonlijke ontwikkeling is een effectieve manier om de prefrontale cortex te activeren en de hersenplasticiteit te bevorderen. Door nieuwsgierig te zijn, blijven we openstaan voor nieuwe ideeën en perspectieven, wat ons aanmoedigt om te blijven leren en groeien. Bovendien is gedragsverandering essentieel voor het verbeteren van welzijn en veerkracht. Door middel van zelfreflectie, doelgerichte actieplannen en consistente praktijk kunnen we onze gewoonten en reactiepatronen veranderen om effectiever te worden in het omgaan met stress en uitdagingen.

Het ontwikkelen van onze prefrontale cortex en het cultiveren van eigenschappen zoals aanpassingsvermogen, emotieregulering en nieuwsgierigheid zijn daarom van vitaal belang voor het bevorderen van corporate wellbeing. Organisaties kunnen dit ondersteunen door middel van trainingen, workshops en coaching die gericht zijn op het ontwikkelen van deze cognitieve vaardigheden en het aanmoedigen van een cultuur van continue groei en zelfverbetering. Met een sterke prefrontale cortex zijn individuen en organisaties beter uitgerust om te gedijen in een snel veranderende wereld en een positieve impact te hebben op hun welzijn en succes.

Hoe vroeger hoe beter en laat ons dit zeker activeren bij onze jongen kinderen. Want zij zullen ons opvolgen en hoe sneller de activatie in gang zal schieten hoe beter voor hen en voor het grotere geheel. Het vroeg trainen van de prefrontale cortex bij jonge kinderen biedt tal van voordelen voor hun cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.

Beluister onze podcast reeks 'de WOW Factor'

Beluister de afleveringen van onze podcast-reeks op Spotify

Enkele voordelen

1. Verbeterde Executieve Functies: 
Executieve functies, zoals planning, organisatie, zelfbeheersing en aandacht, worden grotendeels gecontroleerd door de prefrontale cortex. Door deze gebieden te trainen, kan je beter worden in het reguleren van hun gedrag, het plannen van taken en het behouden van focus, wat essentiële vaardigheden zijn voor succes op het werk en in het leven.
2. Emotionele Regulering: 
De prefrontale cortex speelt een cruciale rol bij het reguleren van emoties. Door de ontwikkeling van dit gebied te bevorderen, leer je effectiever om te gaan met stress, frustratie en woede, wat resulteert in een grotere emotionele veerkracht en welzijn.
3. Verbeterde Sociale Vaardigheden: 
De prefrontale cortex is ook betrokken bij het verwerken van sociale signalen en het nemen van sociale beslissingen. Door dit gebied te trainen, kan je empathie ontwikkelen, sociale interacties beter begrijpen en effectiever communiceren met anderen.

4. Verhoogde Creativiteit en Probleemoplossend Vermogen: 
Een goed ontwikkelde prefrontale cortex stelt je in staat om creatiever te denken en innovatieve oplossingen te vinden voor problemen. Door de ontwikkeling van dit gebied te bevorderen, kan je leren om buiten de kaders te denken en nieuwe benaderingen te verkennen voor het oplossen van uitdagingen.

HOE ONTWIKKELEN

Oefeningen om de prefrontale cortex te ontwikkelen?  Enkele suggesties:

1. Spelletjes die Executieve Functies Stimuleren:

Bordspellen zoals memory, strategische spellen zoals schaken en bouwspellen zoals LEGO bevorderen planning, organisatie en probleemoplossende vaardigheden.

2. Mindfulness en Ademhalingsoefeningen:

Eenvoudige mindfulness- en ademhalingsoefeningen kan je helpen om je aandacht te richten, emoties te reguleren en stress te verminderen.

3. Rollen- en Fantasiespellen:

Rollenspellen en fantasiespellen kunnen je moedigen om meer verbeeldingskracht te gebruiken, sociale situaties na te bootsen en empathie te ontwikkelen.

4. Muzikale en Artistieke Activiteiten:

Muziek maken, tekenen, schilderen en andere artistieke activiteiten stimuleren creativiteit, expressie en zelfexpressie, allemaal belangrijke aspecten van de ontwikkeling van de prefrontale cortex.

5. Lichaamsbeweging en Sport:

Lichaamsbeweging en deelname aan sport bevorderen niet alleen fysieke gezondheid, maar ook cognitieve functies zoals aandacht, concentratie en zelfbeheersing.

Door regelmatig deze activiteiten te integreren in het leven, kan dit helpen bij de ontwikkeling van een sterke prefrontale cortex en daarmee de basis leggen voor een leven lang welzijn en succes.

Conclusie

Corporate wellbeing is een integraal onderdeel van een gezonde en veerkrachtige organisatie.

Door te investeren in alle aspecten van welzijn en een cultuur van welzijn te bevorderen, kunnen organisaties niet alleen het welzijn en de productiviteit van hun medewerkers verbeteren, maar ook een positieve impact hebben.  Corporate wellbeing is essentieel in een VUCA wereld waarin medewerkers worden geconfronteerd met toenemende druk en stress.

Door te investeren in Corporate wellbeing, het bevorderen van een ondersteunende cultuur en het gebruik van technologie, kunnen organisaties een omgeving creëren waarin medewerkers excelleren. Het is tijd om de mens weer centraal te stellen in de bedrijfswereld en te streven naar een welzijnsgerichte cultuur die duurzame groei en succes bevordert.
Waar wachten we nog op om dit verder samen aan te pakken en onze verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst, te zorgen dat er meer mensen met goesting, enthousiasme en plezier naar hun werk gaan om dan thuis te komen en met veel energie nog heel veel andere zaken met fun en plezier willen en kunnen doen, samen met vrienden en gezin.

Wil je deel uitmaken van de inspirerende dag vol content, oplossingen, inspiraties en acties, wees er bij!

Kijk alvast op www.workbeats.be

Beluister onze podcast reeks 'de WOW Factor'

Beluister de afleveringen van onze podcast-reeks op Spotify

Find more articles

Follow us

Follow us on social media for more corporate well-being news and inspiration.

Tune in to our podcast series where five domains of well-being – financial, social, mental, physical, and digital – are discussed.

More to read

Betrokkenheid daalt jaar na jaar

Betrokkenheid daalt jaar na jaar

Op 27 juni 2024 vindt de eerste corporate wellbeing content conferentie met festival-vibes van België plaats: WorkBeats. WorkBeats zet welzijn op de werkvloer op de kaart, want daar wordt (nog steeds) te weinig aandacht aan besteed. Daarom kan je op de 4 verschillende...

read more