Succes is een investering. Waarom financieel welzijn van je medewerkers de motor is achter jouw groei

Published februari 27, 2024

Financieel welzijn is een onderdeel van een totaalaanpak

In de snel evoluerende wereld weten succesvolle bedrijven hoe belangrijk het welzijn van hun medewerkers is. Dan kijken we niet alleen naar fysieke, digitale, sociale en mentale gezondheid. Ook financieel welzijn is een cruciaal onderdeel van een totaalaanpak rond corporate well-being.
Maar waarom is het financiële welzijn van je medewerkers steunen zo belangrijk voor je bedrijf? En wat is de link tussen financieel welzijn en een veerkrachtige, productieve werkomgeving? @WorkBeats legt het uit.

1. Minder Stress, Meer Productiviteit
Financiële stress is een van de grootste oorzaken van spanning en ontevredenheid onder medewerkers. Wanneer medewerkers zich zorgen maken over hun financiën, leidt dit tot verslechterde concentratie en verlaagde productiviteit. Door programma’s voor financieel welzijn aan te bieden, kan je bedrijf medewerkers helpen om hun financiën beter te beheren. Dat leidt tot minder stress, meer gemoedsrust en een verhoogde productiviteit.

2. Verhoogde Betrokkenheid en Tevredenheid
Medewerkers die zich door hun werkgever gesteund voelen rond hun financiën, zijn meer betrokken bij én meer tevreden over hun job. Het aanbieden van financiële educatie, zoals @els Lagrou van @dagelijksgeld reeds lang doet, helpt medewerkers om beter te budgetteren en hun financiële doelen te bereiken. Zo vergroot je het loyaliteitsgevoel en de waardering van je medewerkers ten aanzien van je bedrijf.

3. Minder Verloop en Lagere Kosten
Financiële problemen kunnen een belangrijke factor zijn bij het verloop van medewerkers. Wanneer medewerkers zich financieel kwetsbaar voelen of moeite hebben om rond te komen, zijn ze meer geneigd om op zoek te gaan naar een job die deze zekerheid wél biedt. Een grote turnover leidt tot verhoogde wervingskosten en een verlies aan interne expertise. Door te investeren in “financieel welzijn” zorg je voor een lager verloop en vermijd je kosten die gepaard gaan met het aantrekken en behouden van talent.

4. Positieve Bedrijfscultuur
Bedrijven die zich inzetten voor het welzijn van hun medewerkers, waaronder financieel welzijn, creëren een positieve bedrijfscultuur waarin medewerkers zich gesteund en gewaardeerd voelen. Resultaat: een hogere medewerkerstevredenheid, een betere samenwerking en een algemeen gevoel van welzijn binnen het bedrijf.

5. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
Ten slotte speelt financieel welzijn ook een rol in de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Door medewerkers te helpen bij het opbouwen van financiële veerkracht en stabiliteit, draagt je bedrijf bij aan het welzijn van de samenleving.

Conclusie: financieel welzijn = cruciaal voor medewerker én bedrijf

Het mag duidelijk zijn: beter financieel welzijn is goed voor je medewerkers, je bedrijf én de samenleving. Bedrijven die investeren in de financiële gezondheid van hun medewerkers plukken daar niet zowel op lange als op korte termijn de vruchten van.
Precies daarom steunt Workbeats een sociaal doel zoals “Armen TeKort”. Want voor mensen in kansarmoede begint alles met een veilige omgeving. Financiële onafhankelijkheid is een essentiële stap richting een menswaardig bestaan. En daar hebben we allemaal recht op, toch?

Find more articles

Follow us

Follow us on social media for more corporate well-being news and inspiration.

Tune in to our podcast series where five domains of well-being – financial, social, mental, physical, and digital – are discussed.

More to read

Betrokkenheid daalt jaar na jaar

Betrokkenheid daalt jaar na jaar

Op 27 juni 2024 vindt de eerste corporate wellbeing content conferentie met festival-vibes van België plaats: WorkBeats. WorkBeats zet welzijn op de werkvloer op de kaart, want daar wordt (nog steeds) te weinig aandacht aan besteed. Daarom kan je op de 4 verschillende...

read more