Duurzaamheid & corporate well-being: een cultuuromslag waar je de vruchten van plukt

Published februari 26, 2024

Duurzaamheid op het gebied van corporate well-being is véél meer dan ...

Duurzaamheid op het gebied van corporate well-being is véél meer dan enkel wat well-beingprogramma’s en on-site fitnessruimtes lanceren. Het gaat over het creëren van een werkcultuur waarin mensen en hun welzijn centraal staan. Het draait om het erkennen van wat mensen nodig hebben. En het bieden van een ondersteunende omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd, gehoord en gerespecteerd voelen.
Laat ons eens even inzoomen op het concept duurzaamheid op HUMAN vlak. Wat bedoelen we daar precies onder – en hoe kan het jouw bedrijfscultuur versterken?
1. Authenticiteit en Verbondenheid: Duurzaam corporate wellbeing begint bij het creëren van een cultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn. Waarin ze zich verbonden voelen met hun collega’s en de organisatie. Het gaat om een plek waar openheid, eerlijkheid en authenticiteit worden aangemoedigd. En waar je mensen zich vrij voelen om hun gedachten, gevoelens en ideeën te delen – zonder angst voor repercussies of veroordeling.

2. Emotionele Intelligentie en Empathie: Leiderschap op het gebied van corporate well-being vereist heel wat emotionele intelligentie en empathie. Je moet leidinggevenden aanmoedigen om zich in te leven in de gevoelens en behoeften van hun teamleden. Zo kunnen ze omgaan met uitdagingen en problemen op een begripvolle, ondersteunende manier.

3. Transparantie en Open Communicatie: Als je wilt inzetten op duurzaamheid op HUMAN, moet je stappen zetten om transparant en open te communiceren. Een duurzame cultuur herken je doordat informatie vrij wordt gedeeld, beslissingsprocessen worden uitgelegd én feedback wordt gewaardeerd.

4. Flexibiliteit en werk/privé : Een duurzaam corporate welzijnsbeleid erkent het belang van flexibiliteit. Het zet in op een gezonde autonomie rond werk en privé.  Je medewerkers kunnen hun werkuren en -locatie aanpassen aan hun individuele situatie. Dat leidt tot een hogere tevredenheid en betrokkenheid op lange termijn. Er moet ook een mate van maturiteit aanwezig zijn. Iedereen moet z’n verantwoordelijkheid kunnen én durven nemen.

5. Ondersteuning en Ontwikkeling: Duurzaamheid op HUMAN vlak gaat ook over het bieden van ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan medewerkers. Investeer daarom in training, coaching en mentorprogramma’s. Zo kunnen je medewerkers groeien op persoonlijk én professioneel vlak. Je helpt hen om hun volledige potentieel te benutten via levenslang leren.

 

Wil je ook inzetten op duurzaam corporate welzijnsbeleid? Dan geeft WorkBeats je enkele tips en tricks:

  • Luister actief naar de behoeften en zorgen van medewerkers en neem hun feedback serieus.
  • Zorg voor duidelijke communicatie over het welzijnsbeleid en de beschikbare ondersteuningsbronnen.
  • Stimuleer een cultuur van erkenning en waardering, waarin medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
  • Bied flexibele werkregelingen aan om werk en privé te ondersteunen en stress te verminderen op beide vlakken
  • Investeer in training en ontwikkeling om de emotionele intelligentie, emotieregulering en het leiderschap van leidinggevende te verbeteren. Zelfleiderschap is daarbij de start.
  • Organiseer regelmatig welzijnsactiviteiten en evenementen om de verbondenheid te bevorderen.
Door te streven naar duurzaamheid op HUMAN vlak in corporate well-being, verbeter je het welzijn en de tevredenheid van je medewerkers. Op hetzelfde moment versterk je de prestaties, betrokkenheid én veerkracht van je organisatie. Het gaat om een culturele omslag, die je niet bij toverslag bereikt. Maar investeren in duurzaam corporate well-beingbeleid is méér dan de moeite waard.

Find more articles

Follow us

Follow us on social media for more corporate well-being news and inspiration.

Tune in to our podcast series where five domains of well-being – financial, social, mental, physical, and digital – are discussed.

More to read

Betrokkenheid daalt jaar na jaar

Betrokkenheid daalt jaar na jaar

Op 27 juni 2024 vindt de eerste corporate wellbeing content conferentie met festival-vibes van België plaats: WorkBeats. WorkBeats zet welzijn op de werkvloer op de kaart, want daar wordt (nog steeds) te weinig aandacht aan besteed. Daarom kan je op de 4 verschillende...

read more