Betrokkenheid daalt jaar na jaar

Published april 16, 2024

Op 27 juni 2024 vindt de eerste corporate wellbeing content conferentie met festival-vibes van België plaats: WorkBeats. WorkBeats zet welzijn op de werkvloer op de kaart, want daar wordt (nog steeds) te weinig aandacht aan besteed.

Daarom kan je op de 4 verschillende podia je laten inspireren door meer dan 20 sprekers en inspirators, debatterende en aan interactieve masterclasses deelnemen.

Één van de belangrijke zaken en vragen die we met zen allen moeten durven stellen is: “waarom zijn onze mensen vandaag de dag zo weinig betrokken?” De betrokkenheid van medewerkers is een cruciale factor voor het succes van organisaties. Daarom willen we bij WORBEATS deze zorgwekkende trend benadrukken.

In Amerika is de trend al een tijdje zeer zorgwekkend. Daar halen ze het laagste niveau dat ze ooit haalden. We kunnen dus al voorspellen dat ook deze trend naar ons land zal overvliegen. Dit heeft invloed op belangrijke prestatieresultaten zoals productiviteit en winstgevendheid en dat doet pijn aan de organisatie. Daarom is het van groot belang om preventief op te treden en niet te wachten tot het te laat is.
In Europa en België zien we vergelijkbare uitdagingen. Volgens een rapport van Euronews is de betrokkenheid van Europese medewerkers zeer laag, met slechts 13% die zich zeer betrokken voelt bij hun werk. Dit kan worden toegeschreven aan culturele factoren, zoals de nadruk op werktijd, privétijd als je persoonlijke tijd, maar ook aan economische onzekerheid en baaninstabiliteit. Door de VUCA omgeving is deze groter en groter aan het worden.
Workbeats kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de betrokkenheid van medewerkers. Door een omgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen, kunnen ze meer betrokken raken bij hun werk en de missie van het bedrijf. Dit kan worden bereikt door duidelijke communicatie, erkenning van prestaties, en kansen voor professionele ontwikkeling en groei.

Kom naar WorkBeats en neem je medewerkers mee. Laat ze een dag vol energie beleven en inspiratie opdoen om aan zichzelf te werken. Geef ze een dag om nooit te vergeten. We eindigen de dag met muziek, fun en plezier als kers op de taart. Wacht dus niet tot het te laat is en breng je medewerkers naar een plek waar ze nog lang van zullen kunnen nagenieten.

Hier zijn enkele stappen die organisaties kunnen nemen om de betrokkenheid te verbeteren:

  • Duidelijke Doelstellingen: Zorg voor heldere en haalbare doelen die aansluiten bij de missie van de organisatie.
  • Waardering en Erkenning: Geef regelmatig blijk van waardering voor het harde werk en de bijdragen van medewerkers.
  • Ontwikkelingsmogelijkheden: Bied mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling.
  • Flexibele Werkomgeving: Creëer een flexibele werkomgeving die balans tussen werk en privé ondersteunt.

Door deze stappen te implementeren, kunnen organisaties een positieve en betrokken werkcultuur opbouwen, wat essentieel is voor het behoud van talent en het behalen van zakelijk succes. Workbeats kan hierbij een sleutelrol spelen door middel van zijn content festival in de markt te zetten en je te laten kennismaken met allerlei kapstokken en inspiraties over verschillende onderwerpen aangaande wellbeing in de grootste vorm. (financieel, sociaal, menteel, fysiek, digitaal) die gericht zijn op het verbeteren van medewerkersbetrokkenheid en dus dadelijk de link naar welzijn.

  • Definitie: medewerkersbetrokkenheid is de betrokkenheid en het enthousiasme van medewerkers in hun werk en werkplek.
  • Belang: Het is cruciaal omdat betrokken medewerkers betere bedrijfsresultaten opleveren en een positieve invloed hebben op collega’s en de organisatie.
  • Management: Het is voornamelijk de taak van de leidinggevende om medewerkersbetrokkenheid te bevorderen door ondersteuning en gemeende en inhoudelijke en mentale coaching te voorzien. Iedereen is anders, iedere generatie, iedere individu heeft andere noden en daarvoor is een sterk luisterbeleid voor nodig.
  • Verbetering: Bedrijven kunnen de betrokkenheid verbeteren door te focussen op doel, ontwikkeling, zorgzame leidinggevende, en voortdurende open en transparante gesprekken te voeren.

Deze punten geven een aantal simpele zaken waar iedere organisatie kan aan werken en een overzicht van wat medewerkersbetrokkenheid inhoudt en waarom het belangrijk is voor iedere organisaties.

🧬♥️🧬

Find more articles

Follow us

Follow us on social media for more corporate well-being news and inspiration.

Tune in to our podcast series where five domains of well-being – financial, social, mental, physical, and digital – are discussed.

More to read